Register

Register

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Изследователите отбелязват, че не само младите хора са влезли в извадката от анкетираните, за да разберат как се променят приоритетите с възрастта. Възрастните бяха интервюирани, бяха хапчета за по добра ерекция най -малко разлики в отговорите: и мъжете, и жените бяха еднакво поставени на първо място: „Тъй като мъжете и жените остаряват, техните предпочитания са събрани и двата пола са привързани към по -голямата стойност на“ Отваряне и доверие “- Сули от експерти.